Vakantiehuis Flevoland
Vakantiehuis Flevoland
Vakantiehuis Flevoland
Telefoon: +31-651331718
Vakantiehuis Flevoland
Telefoon: +31-651331718
Telefoon: +31-651331718
Vakantiehuis Flevoland
Vakantiehuis Flevoland
Vakantiehuis Flevoland
Vakantiehuis Flevoland
Vakantiehuis Flevoland
Vakantiehuis Flevoland
Telefoon: +31-651331718
Ga naar de inhoud
NL | DE | EN
Privacy Statement
Persoonlijke informatie is precies wat het is; persoonlijk. U verstrekt persoonlijke gegevens aan Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland omdat u een vraag over onze dienstverlening heeft, of om te reserveren. Dit is wat Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland verzamelt, verwerkt en bewaart:

1.        Persoonsgegevens
Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland verzamelt persoonsgegevens zoals deze door de persoon werden verstrekt. Dat zijn:
  • NAW-gegevens,
  • Telefoonnummer,
  • Factuuradres, en
  • E-mailadres. ;

2.        Beveiliging Persoonsgegevens
Alle informatie die u aan Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland verstrekt worden veilig opgeslagen op eigen servers, en niet in de 'cloud'. Wie niks met de gegevens te maken heeft, kan er ook niet bij. Het is mogelijk dat op verzoek van een bevoegde autoriteit aan deze informatie moet worden verstrekt.

3.        Bewaartermijnen
Al wat van belang is voor een juiste belastingheffing zal 7 jaren door Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland worden bewaard. Gedurende 4 jaar kunnen wij gegevens gebruiken voor de marketing van uitlsuitend Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland. Persoonsgegevens worden 7 jaar na afloop van de laatste huurperiode uit de database van Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland verwijderd.

4.        Websites van derden
Op www.vakantiehuisflevoland.nl staan links naar andere websites. Het is aangeraden eerst het Privacy Statement van die sites te lezen, voordat u daarvan gebruik maakt.

5.        Wijzigen van Privacy Statement
Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland moet dit Privacy Statement onderhouden, deze kan gewijzigd zijn sinds uw laatste bezoek van www.vakantiehuisflevoland.nl.

6.      Inzage, wijziging, verwijdering van gegevens aanvragen?
U kunt Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland verzoeken om de bewaarde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, of te verwijderen zover die niet van belang zijn voor een juiste belastingheffing. Wilt u dat Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland de gegevensverwerking ten behoeve van marketingdoeleinden staakt, dan volstaat uw eerste verzoek.

7.      Klachten
Meent u dat Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland onjuist handelt met betrekking tot uw persoonsgegeven kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens’. Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland zal alles doen om een klacht te voorkomen.
Cookie Policy
Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland gebruikt zelf geen cookies om actief en met regelmaat bezoekers, het gedrag van bezoekers van www.vakantiehuisflevoland.nl te monitoren. Het is derden als Google toegestaan cookies te plaatsen. Deze cookies bevorderen uw persoonlijke ervaring op het wereld wijde web, en geven Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland inzicht in webstatistieken en analyses van www.vakantiehuisflevoland.nl.

In het geval van misbruik van www.vakantiehuisflevoland.nl kan tijdelijk een monitoring gestart worden, met doel het IP-adres te identificeren dat met het misbruik samenhangt. En een 'sleepnet' dient als laatste redmiddel, in het geval andere methoden niet succesvol blijken te zijn.

Op www.vakantiehuisflevoland.nl staan links naar andere websites. Het is aangeraden eerst het Cookie Policy van die sites te lezen, voordat u daarvan gebruik maakt.
Sail-Fox VOF Telefoon:  +31651331718
Email: contact@sailfox.nl
K.v.K. 01066075
Sail-Fox VOF Telefoon:  +31651331718
Email: contact@sailfox.nl
K.v.K. 01066075
Terug naar de inhoud